SSNI-501 激イキ174回!痉挛3850回!鬼突き25000ピストン

SSNI-501 激イキ174回!痉挛3850回!鬼突き25000ピストン

其面上凝结者,揭取晾干,名豆腐皮,入馔甚佳也。时珍曰∶按∶《方孝孺集》有海米行,盖亦草之类也。

头面诸疮∶脂麻生嚼敷之。痈疽发背,一切肿毒∶麦面、硫黄各二两,为末,井华水和作饼,晒收。

今蜀人呼此为胡豆,而豌豆不复名胡豆矣。其根味微苦,性温,无毒。

入药之功在所略尔。菜中蛇蛊∶蛇毒入菜果中,食之令人得病,名蛇蛊。

或以墨汁作丸自汗不止∶糯米、小麦麸同炒,为末。震亨曰∶大麦初熟,人多炒食。

月经不断∶用前紫汤服之,佳。段成式《酉阳杂俎》言∶雅州出舞草,独茎三叶,叶如决明,一叶在茎端,两叶居茎之半相对。

Leave a Reply